IdeaKsiążka „Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ludzi” łączy opowieść o historii firmy, z wyborem sprawdzonych praktyk w zarządzaniu zespołem i prowadzeniu biznesu.

Dlaczego zdecydowaliśmy się ją napisać?


Od prawie 30 lat skupiamy się na dostarczaniu wartości Klientom, nie na prezentowaniu siebie. Podsumowanie dokonań ćwierćwiecza, na dodatek w formie książki, nie było dla nas łatwym zadaniem.

Zdecydowaliśmy się je podjąć, ponieważ dostrzegliśmy, że – przy okazji pracy na rzecz Klientów – stworzyliśmy coś, co nie tylko wyróżnia naszą firmę na rynku, ale przede wszystkim wnosi realną wartość do biznesu.

Definiujemy to „coś” jako kulturę organizacyjną. W książce podjęliśmy zadanie określenia, jak ją tworzyliśmy, na kolejnych etapach rozwoju firmy. W ten sposób staramy się przekazać nasze rozumienie tego, jak z kultury organizacyjnej wyrasta wartość dodana do podstawowej oferty firmy.

Dzielimy się też doświadczeniem, jakie „twarde” i „miękkie” narzędzia i praktyki menedżerskie sprawdziły się, gdy nasz zespół powiększał się, a rynek stawiał przed nami kolejne wyzwania. Obserwujemy bowiem, że inne firmy z branży chętnie podpatrują nasze działania – a my z założenia chcemy dzielić się wiedzą. Książka również temu służy.

Zdecydowaliśmy się zawrzeć przemyślenia w takiej formie, ponieważ pozwala ona przedstawić szerokie tło naszych decyzji, a czytelnikowi zostawia swobodę samodzielnego formułowania opinii i wyciągania wniosków.
„Sądzę, że nadal będziemy patrzeć dalej i szerzej, niż inne firmy z naszej branży. Mamy większą wizję. Na tym etapie w skrócie można ją zawrzeć w słowach: mamy ambicję, żeby polscy inżynierowie mieli reputację najlepszych na świecie.”

Stefan Życzkowski,
Przewodniczący Rady Strategicznej
Dla kogo


„Jako firma prywatna wzięliśmy z systemu korporacyjnego wszystko, co jest cenne, skorzystaliśmy z tego jednak na własny sposób.”

Agnieszka Politańska,
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Personalnych ASTOR


Kolejne rozdziały w książce przedstawiają kolejne progi w rozwoju firmy, mierzonym wielkością zespołu i liczbą oddziałów. Mówimy o wyzwaniach związanych z tymi przełomowymi okresami, a także dzielimy się rozwiązaniami, jakie znaleźliśmy, czerpiąc inspirację z wszelkich możliwych źródeł, przystosowaliśmy do naszych potrzeb, przetestowaliśmy i polecamy. Są one uniwersalne dla wielu branż i obszarów działalności – z zastrzeżeniem takim, że, jako firma handlowa, ogromną wagę przykładamy do wsparcia i rozwoju sprzedawców.

Książka może zatem zainteresować:

 • przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku i ludzi, którzy myślą o założeniu własnego biznesu,
 • właściciela firmy zatrudniającej pierwszych pracowników,
 • osoby zarządzające małą firmą (20 do 60 pracowników),
 • osoby zarządzające średnią firmą (60 do 100 pracowników),
 • firmy w okresie gwałtownego wzrostu („klęska urodzaju”),
 • przedsiębiorców zainteresowanych tym, jak śledzić i przewidywać trend w biznesie, a czas kryzysu wykorzystać do udoskonalenia organizacji firmy,
 • kierowników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności prowadzenia zespołu,
 • osoby zarządzające firmami, które stoją na progu „100 pracowników +” zapraszamy do przemyśleń i być może współtworzenia dalszej części historii. Właśnie w tym miejscu znajduje się obecnie firma ASTOR.

Książkę dedykujemy także wszystkim naszym Partnerom biznesowym. Wy znacie nas jako firmę, która w swoje „firmowe DNA” ma wpisane dzielenie się wiedzą jako dobrą praktykę. „Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ludzi” wpisuje się w ten nurt.

Z oczywistych względów chętnie polecilibyśmy książkę naszym Klientom, aby ich przekonać, dlaczego podjęcie z nami współpracy owocuje tworzeniem dużej dodatkowej wartości przy realizacji projektów.

Last but not least „Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ludzi” w szczególności dedykujemy pracownikom firmy ASTOR. Przy okazji przekazujemy wielkie podziękowania za Wasze zaangażowanie i lojalność. Mamy nadzieję, że osoby młodsze stażem dzięki książce odkryją głębokie korzenie firmy, a starsza kadra z przyjemnością przypomni sobie, niejednokrotnie burzliwe, koleje rozwoju jej historii.Zespół


„Jestem przekonany, że dążymy do przekroczenia własnych ograniczeń, do rozwoju i doskonalenia człowieka jako jednostki. Biznes jest jedną z przestrzeni, w której te dążenia realizujemy, albo świadomie, albo nieświadomie.”

Michał Wojtulewicz,
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ASTOR


Książka powstawała w trakcie serii dyskusji, jakie przeprowadzili pomiędzy sobą założyciele i współudziałowcy firmy, obecnie Członkowie Zarządu: Dyrektor ds. Personalnych ASTOR Agnieszka Politańska, Prezes ASTOR Stefan Życzkowski i Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ASTOR Michał Wojtulewicz.

O komentarz poprosiliśmy współudziałowców, którzy na różne sposoby przyczynili się do rozwoju firmy, braci Karola i Adama Życzkowskich, a także pierwszego wspólnika Grzegorza Majewskiego, oraz członków Zarządu Operacyjnego w takim składzie, w jakim funkcjonował on w czasie pisania książki: Piotra Merwarta, Andrzeja Garbackiego i Jarosława Gracela.

Redakcja

Inicjatorem napisania książki i opiekunem merytorycznym jest Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Marketingu i Public Relations ASTOR.

Zasadniczą pracę, polegającą na przygotowaniu i zadawaniu pytań w trakcie dyskusji, a następnie organizacji i redagowaniu zebranego materiału, wykonała Aneta Rząca z aer studio | seeds of change.

Składem, opracowaniem graficznym i nadzorem nad drukiem zajęła się Pracownia Register.

Projekt graficzny okładki i wnętrza wykonała firma Parastudio Graphic Design.

Opinie

Serdecznie dziękujemy gronu pierwszych recenzentów, którzy poświęcili książce czas i uwagę:

 • Robert Kozielski, prof. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego, Chartered Marketer, a także Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • Maria Zakrzewski, PhD, Prezes Zarządu, Szef zespołu Badań, Great Place to Work® w Polsce
 • Agnieszka Biegańska, certyfikowany trener i konsultant w dziedzinie rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskich
 • Nasz długoletni Partner biznesowy, Józef Bebek, Wiceprezes Zarządu, AF SEKO sp. z o.o. z Bielska Białej, który naszą firmę zna niemal od jej pierwszych dni na rynku.


„Historia opisana w tej książce ma nie tylko historyczną wartość, […] jest również istotną lekcją zarządzania. Rzeczywistym świadectwem tego, że wiedza i rozwiązania opisywane często w publikacjach akademickich nie tylko działają, ale także pozwalają osiągać sukces rynkowy.

„Fundamenty sukcesu firmy ASTOR, to duża dbałość o koszty, przywiązanie do wartości, świadomość własnych słabości, koncentracja na rozwoju, determinacja, profesjonalizm i wiedza, praca zespołowa, myślenie w kategoriach długiego okresu, wola przetrwania oraz odrobina szczęścia. Uzasadnienie dla takiej diagnozy znajdzie czytelnik w lekturze tej książki.

„Dzięki książce, którą czytelnik trzyma w ręku, ASTOR staje w rzędzie tych firm, które zdecydowały się podzielić swoją historią, doświadczeniem i wiedzą. W Polsce właściwie dotychczas pojawiła się jedna pozycja tego typu, to historia mBanku, napisana przez jego twórcę Sławomira Lachowskiego – „Droga innowacji”.


Robert Kozielski
prof. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego Chartered Marketer
Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

„Ta książka budzi we mnie wiele ciepłych uczuć. Przede wszystkim, nie każda firma jest gotowa opowiedzieć swoją historię światu, zwłaszcza, jeśli ma mówić „otwartym tekstem” zwierzeń swoich właścicieli. W ten sposób dowiadujemy się kim są, jak myślą, jakie potrafią przeżywać rozterki, co ich cieszy, a co może zaniepokoić czy nawet zdenerwować. To jest odważne posunięcie autorów.

„Ta książka, to opowieść o odkrywaniu mechanizmów oraz dobrych zasad budowania firmy i rozwijania biznesu, w trakcie procesu tworzenia, poprzez doświadczenie, nieraz metodą prób i błędów.

„Można by pomyśleć, że to śmieszne krzyczeć „EUREKA!”, jeśli odkryje się prawdę, której potwierdzenie można znaleźć (prędzej teraz, niż kiedyś) w jakimś podręczniku. Ale ja tak nie myślę, bo prawdę książkową od prawdy życiowej dzieli duży dystans. W podręcznikach znajdujemy alternatywne „prawdy”, często schematyczne lub mocno wypreparowane z soczystych i specyficznych okoliczności, w jakich je odkryto. A prawda jest taka, że w praktyce testujemy i wybieramy w końcu prawdę, która nam najlepiej służy i do nas najlepiej pasuje, a o tym możemy przekonać się tylko w doświadczeniu.

„ASTOR szybko zauważył, iż fundamentem sukcesu firmy są jej ludzie i ich wolna wola odpowiedzialnego działania w zwartym szyku, dla dobra własnego i dobra firmy. I tak właśnie powstała niezwykła kultura organizacyjna tej firmy.


Maria Zakrzewski, PhD
Prezes Zarządu, Szef zespołu Badań, Great Place to Work® w Polsce

„Dla kogo ta książka może być cenna? Myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy już prowadzą własną firmę, albo zamierzają ją założyć. Nie będę jednak w błędzie, gdy powiem, że jej lektura może stanowić również dużą wartość dla tych, którzy nie zamierzają pójść tą drogą, a szukają wskazówek do własnego rozwoju lub odpowiedzi na pytanie: jak lepiej kierować podległymi sobie pracownikami.

„Dzielenie się wiedzą pomiędzy sobą oraz z pracownikami zresztą zawsze, odkąd pamiętam, cechowało wspólników firmy ASTOR. Książka pokazuje, jak ewoluowało w tym temacie ich podejście do pracowników. Z czasem skoncentrowało się ono również na budowaniu świadomości biznesowej ludzi, umiejętności kierowania zespołem oraz przekazaniu wiedzy i doświadczenia w stopniu umożliwiającym delegowanie im uprawnień. Muszę podkreślić, że autorzy książki zawsze z wielkim entuzjazmem podchodzili do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności”.

„Czego mi podczas lektury zabrakło? Myślę, że położenia większego akcentu na to, jaką rolę w osiągnięciu przez firmę sukcesu odegrały osoby najbliższe dla wspólników. Mam na myśli głównie ich współmałżonków”.

„Czytelnika gorąco zachęcam do uważnej lektury tej niezwykle wartościowej i niepowtarzalnej książki. Życzę, aby zainspirowała go ona do działania oraz zachęciła do dzielenia się w przyszłości z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem”.

Józef Bebek
Wiceprezes Zarządu AF SEKO sp. z o.o. w Bielsku-Białej

„Jest to prawdziwa i szczera książka o tym, że w Polsce, w oparciu o rodzimy kapitał, można uczciwie zbudować fantastyczną firmę. Tak właśnie widzę firmę ASTOR. Jej historia potwierdza, że prawdziwy sukces w początkach wymaga przede wszystkim zaangażowania i ciężkiej pracy. Jeśli jednak do budowania firmy przystępuje grupa dobrze dobranych ludzi, których łączą wspólne wartości oraz zaufanie do siebie nawzajem i do innych, są oni w stanie osiągnąć wszystko. To zbiór polskich doświadczeń i mądrych wskazówek, które mogą pomóc młodym przedsiębiorcom na starcie, a właścicielom firm z dłuższym stażem podpowiedzą jak przejść do kolejnego etapu rozwoju. Książkę czyta się jednym tchem, a po jej zamknięciu pojawia się mnóstwo pomysłów i… Po prostu zaczyna się działać”.

Agnieszka Biegańska
certyfikowany trener i konsultant w dziedzinie rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskichKontakt

ASTOR Publishing
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

tel. 12 428 63 60
fax 12 428 63 69
e-mail: chodzioludzi@astor.com.pl

Podziel się Twoją opinią

Masz uwagi, przemyślenia, wątpliwości? Zapraszamy! Podziel się opinią.

* Wypełniając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-112), ul. Smoleńsk 29.

Kup książkę (cena 123,45 zł brutto)

Skontaktujemy się z Tobą, by uzgodnić wybór wersji językowej (pl/eng) formę płatności i sposób odbioru książki.

Faktura VAT


* Wypełniając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-112), ul. Smoleńsk 29.